Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Avtale

For å oppnå 10 % rabatt ved passering av bomstasjonene tilknyttet Bypakke Grenland må du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans Bypakke Grenland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker, og du må derfor ha en AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap for å få rabatt. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Jeg ønsker rabatt, men har ikke AutoPASS-avtale idag.

Du må tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap som utsteder AutoPASS-brikker for å få rabatt når du passerer bomstasjonen tilknyttet Bypakke Grenland. På www.autopass.no finner du en oversikt over samtlige utstedere i Norge, eventuelt kan du inngå avtale med E18 Vestfold AS som utsteder AutoPASS-brikker og tilbyr etterskuddsfakturering av passeringer. 

Jeg har AutoPASS-avtale idag, men ønsker tilleggsavtale med Vegfinans Bypakke Grenland AS.

Det er ikke nødvendig å tegne en tilleggsavtale med Vegfinans Bypakke Grenland siden dette ikke vil gi høyere rabatt ved passering av bomstasjonen, men dersom du allikevel ønsker en tilleggsavtale kan det tegnes her. Passeringer i bomstasjonene tilknyttet Bypakke Grenland vil da komme på en egen faktura, passeringer i andre bomstasjoner vil faktureres av det selskapet som er utsteder av din AutoPASS-brikke.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Grenland fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert