Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Bompengeinnkrevingen ved Bypakke Grenland begynner 3. oktober 2016 klokken 12:00. Bomstasjonene er automatisk og har hvitt eller grønt lyssignal som viser om AutoPASS-brikken din har blitt lest. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du et kamerasignal som betyr at det har blitt tatt bilde av passeringen.

Vegfinans Bypakke Grenland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Hvis du allerede har en AutoPASS-brikke, vil du automatisk få 20% rabatt hos Bypakke Grenland.

Takster fra og med 1. oktober 2018

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Utenom rushperiode 17,00 13,60 27,00
I rushperiode 23,00 18,40 38,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Takster til og med 30. september 2018

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale
Utenom rushperiode 15,00 13,50 30,00 27,00
I rushperiode 21,00 18,90 42,00 37,80

 

Rushperiode

Rushperioder er mandag - fredag kl. 07:00 - 09:00 og kl. 15:00 - 17:00, unntatt offentlige fri- og helgedager.

Passeringstak

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder det et månedlig passeringstak på 60 passeringer innenfor bomstasjonene tilknyttet Bypakke Grenland. Passeringstaket fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betaler for opptil 60 passeringer pr. kjøretøy pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 60 passeringer, men det vil uansett aldri være mer enn 60 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.

Frem til 1. oktober gjaldt passeringstaket kun for lette kjøretøy med gyldig AutoPASS-brikke.

Timesregel

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder en timesregel. Det vil si en maksbelastning på én passering pr. time. Dette gjelder kun innenfor bomstasjonene tilknyttet Bypakke Grenland.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Grenland fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert