Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nøkkeltall

Vegfinans Bypakke Grenland AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker som viser utviklingen de siste årene. Innkrevingen begynte i oktober 2016 og første hele år med innkreving er derfor 2017.

Nøkkeltall 2020

100000000

Driftsinntekter

10000000

Driftskostnader

10000000

Langsiktig gjeld

10000000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Gjeld i mill

Antall passeringer i mill


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Grenland fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert