Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Bypakke Grenland 

Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av vegprosjektene Rv36 Skyggestein – Skjelbredstrand og Fv32 Gimleveien – Augestadveien, samt andre tiltak for bedre trafikksikkerhet og kollektivtransport. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Bypakken inkluderer to vegprosjekter, Rv36 Skyggestein – Skjelbredstrand og Fv32 Gimleveien – Augestadveien, i tillegg til tiltak for trafikksikkerhet, bymiljø, kollektivtransport, gåing og sykling. Bypakken finansieres med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, samt bompenger. Målet for Bypakke Grenland fase 1 er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange samt at forholdene for næringslivets transporter skal forbedres.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Bypakke Grenland og Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Grenland fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert