Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Vegfinans' aktsomhetsvurderinger

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan man jobber med dette.
Vegfinans arbeider aktivt med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger hos våre leverandører med hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Se vedlagt rapport over våre aktsomhetsvurderinger.